Skip Repetitive Navigational Links

Rejseartikler


Rejse & Sundhed, lægens råd før og under rejsen, 2012-14


Nyt!! hæfte på 51 sider der indeholder de mest nødvendige råd til den rejsende vedrørende vaccinationer, malariaforebyggelse og komplikationer der kan opstå under rejsen. Samtlige bivirkninger til diverse midler er også anført. Folderen er meget populær og sælges i et oplag på 50.000 stk årligt. Alle rejsende børe have et eksemplar med på rejsen også for rejsende i Europa.

Resemedicinsk Handbok 2013 svensk


Resemedicinsk Handbok 2013

Nyheder


Dengue feber i Japan (Tokyo)
Dato: 9. september 2014

According the Japanese Ministry of Health, 3 confirmed cases of dengue were reported in Yoyogi Park, Tokyo, on August 28, 2014. This is the first time since World War II that locally transmitted cases of dengue have been reported in Japan. Local transmission means that mosquitoes in the area have been infected with dengue and are spreading it to people.

Det er forbløffende som Aedes Aegypti (tigermyggen) formår at sprede sig, nu også til Tokyo. Eneste beskyttelse imod dengue feber er brug af myggebalsam fra kl. 17.00 også i storbyerne.


Dødelig Japansk encefalitis i nordøstlige Indien.
Dato: 9. august 2014

Ebola udbrud i Guinea, Sierra Leone, Liberia, Mali og Nigeria
Dato: 7. august 2014

Tiltagende antal japansk encefalitis tilfælde i Vietnam
Dato: 30. juni 2014

Malaria i Egypten
Dato: 20. juni 2014

Udbrud af japansk encefalitis i nordlige Indien
Dato: 12. juni 2014

MERS-CoV har dræbt 93 personer
Dato: 26. april 2014

Chikungunya udbrud i Caribien
Dato: 9. marts 2014

Klinikkerne

De Rejsemedicinske Klinikker i Århus og Odense, er speciallægeklinikker, hvor personalet er særligt uddannet til at kunne svare på spørgsmål vedrørende forekomsten af infektionssygdomme i samtlige verdens lande. 

Klinikkernes læger har en særlig erfaring i at rådgive og vaccinere børn, gravide kvinder samt adoptivforældre og langtids udstationerede familier. Der er ofte helt specielle forhold der skal tages stilling til ved rådning af sådanne rejsende.

En række sygdomme blandt andet malaria er i tiltagen i mange af de subtropiske og tropiske lande, der rejses til i øjeblikket. Der er yderligere opstået modstands dygtighed hos malariaparasitterne imod de tidligere anvendte malariamidler.

Rådgivning
Rejsemedicinsk rådgivning er derfor blevet en specialistopgave, der kræver, at personalet er særlig uddannet i rejsemedicinske problemstillinger og får en regelmæssig opdatering af deres viden. 

Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, speciallæge i Tropemedicin og 
Infektionsmedicin, underviser 
danske læger i Rejsemedicin i 
Botswana

Der opstår hele tiden nye epidemier rundt omkring i verden, som man skal være informeret om. Du vil i Rejsemedicinsk Klinik møde læger og sygeplejersker, som alle er der pga. en særlig interesse for rejsemedicin.

Du vil få både mundtlig og skriftlig vejledning om forebyggelse af malaria, dengue feber, rejsediaré og andre sygdomme, der måtte forekomme i det område, du skal rejse til, af kvalificeret personale.

Overlæge, dr. med. Mads R. Buhl,
speciallæge i Tropemedicin og Infektionsmedicin.
Overlæge ph.d. Line Buhl, speciallæge.

Line Buhl
overlæge
Mads R. Buhl
overlæge
   

 

Dansk Center for Rejse/Tropemedicin

Danish Center for Travel/Tropical Medicine

European Travel and Tropical Medicine Network
of the International Society of Travel Medicine
SE KURSER HER