Skip Repetitive Navigational Links

Rejseartikler


Rejse & Sundhed, lægens råd før og under rejsen 2012-2014 (pakke med 500 stk.)


Nyt!! hæfte på 51 sider der indeholder de mest nødvendige råd til den rejsende vedrørende vaccinationer, malariaforebyggelse og komplikationer der kan opstå under rejsen. Samtlige bivirkninger til diverse midler er også anført. Folderen er meget populær og sælges i et oplag på 50.000 stk årligt.
Alle rejsende børe have et eksemplar med på rejsen også for rejsende i Europa.
Folderen uddeles ikke længere til praktiserende læger af GSK.
Folderen sælges kun i oplag på 50 stk eller derover. Ved køb af 500 stk er prisen 3500 kr inkl. moms og forsendelse.

Rejse & Sundhed, lægens råd før og under rejsen 2012-2014 (pakke med 50 stk.)


Nyt!! hæfte på 51 sider der indeholder de mest nødvendige råd til den rejsende vedrørende vaccinationer, malariaforebyggelse og komplikationer der kan opstå under rejsen. Samtlige bivirkninger til diverse midler er også anført. Folderen er meget populær og sælges i et oplag på 50.000 stk årligt.
Alle rejsende børe have et eksemplar med på rejsen også for rejsende i Europa.
Folderen uddeles ikke længere til praktiserende læger af GSK.
Folderen sælges kun i oplag på 50 stk eller derover.
Ved oplag >500 stk kan folderen købes direkte fra forlaget.

Nyheder


156 danskere behandlet for rabies efter dyrebid. Bliv vaccineret!
Dato: 16. april 2015

I 2014 blev i alt 156 personer sat i behandling mod rabies efter dyrebid. Langt de fleste efter at være blevet bidt af dyr i udlandet – særligt Asien. Rabies kan forebygges, hvis man kommer i behandling efter at man har været udsat for mulig smitte.Blandt de 139 danskere der var muligt eksponeret for rabies i udlandet, var 88 i Asien, heraf 52 i Thailand. Det var hyppigst bid fra hunde eller aber, der gjorde at der blev givet rabies-vaccination.
Kun en mindre del af dem, der fik rabies vaccine i udlandet fik samtidig den anbefalede immunglobulin.
Ved rådgivning før udlandsrejse er det vigtigt at nævne risikoen for rabies ved kontakt med dyr og at tilråde restriktiv dyrekontakt og hurtig lægekontakt i tilfælde af dyrebid.
Selv ved kortere rejser til lande, hvor rabies forekommer, bør der anbefales forebyggende vaccination mod rabies, især hvis det på rejsemålet er vanskeligt at nå til kvalificeret lægebehandling inden for 24 timer (SSI).


Tyfus udbrud i Uganda
Dato: 4. april 2015

Bliv mæslingevaccineret før udrejse
Dato: 23. februar 2015

Japansk encefalitis i Nordlige Indien
Dato: 29. januar 2015

Kighoste hos danske børn og voksne, bliv vaccineret
Dato: 12. december 2014

Chikungunya i Frankrig
Dato: 24. oktober 2014

Ebola udbrud i Guinea, Sierra Leone, Liberia, fortsat
Dato: 24. oktober 2014

Doxycyklin i 100 stk. pakninger til 381 kr er tilbage
Dato: 24. september 2014


Klinikkerne

De Rejsemedicinske Klinikker i Århus og Odense, er speciallægeklinikker, hvor personalet er særligt uddannet til at kunne svare på spørgsmål vedrørende forekomsten af infektionssygdomme i samtlige verdens lande. 

Klinikkernes læger har en særlig erfaring i at rådgive og vaccinere børn, gravide kvinder samt adoptivforældre og langtids udstationerede familier. Der er ofte helt specielle forhold der skal tages stilling til ved rådning af sådanne rejsende.

En række sygdomme blandt andet malaria er i tiltagen i mange af de subtropiske og tropiske lande, der rejses til i øjeblikket. Der er yderligere opstået modstands dygtighed hos malariaparasitterne imod de tidligere anvendte malariamidler.

Rådgivning
Rejsemedicinsk rådgivning er derfor blevet en specialistopgave, der kræver, at personalet er særlig uddannet i rejsemedicinske problemstillinger og får en regelmæssig opdatering af deres viden. 

Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, speciallæge i Tropemedicin og 
Infektionsmedicin, underviser 
danske læger i Rejsemedicin i 
Botswana

Der opstår hele tiden nye epidemier rundt omkring i verden, som man skal være informeret om. Du vil i Rejsemedicinsk Klinik møde læger og sygeplejersker, som alle er der pga. en særlig interesse for rejsemedicin.

Du vil få både mundtlig og skriftlig vejledning om forebyggelse af malaria, dengue feber, rejsediaré og andre sygdomme, der måtte forekomme i det område, du skal rejse til, af kvalificeret personale.

Overlæge, dr. med. Mads R. Buhl,
speciallæge i Tropemedicin og Infektionsmedicin.
Overlæge ph.d. Line Buhl, speciallæge.

Line Buhl
overlæge
Mads R. Buhl
overlæge
   

 

Dansk Center for Rejse/Tropemedicin

Danish Center for Travel/Tropical Medicine

European Travel and Tropical Medicine Network
of the International Society of Travel Medicine
SE KURSER HER